20 Lutego – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

20 Lutego – Międzynarodowy Dzień Jezyka Ojczystego

"…Polacy wypowiadają się niedbale. Używają słów kolokwialnych, wulgaryzmów. Podstawowe błędy językowe to te, z których sami nie zdajemy sobie sprawy. Nagminnie pojawia się błąd „wziąść” zamiast wziąć lub „włanczać” zamiast włączać. Są to błędy rażące nie tylko nas, polonistów. W języku polskim funkcjonuje również dużo zapożyczeń z języka angielskiego. Jeżeli słowa te oznaczają nową jakość to jestem za wprowadzaniem ich. Jeśli natomiast używamy ich tylko po to, by być modnym to według mnie – lekka przesada – uważają studenci filologii polskiej.

 

Jako rodzice powinniśmy swoje dzieci uczyć poprawnego wysławiania się. Z rozsądkiem trzeba też podchodzić do zapożyczeń z języków obcych. Bardzo drażni mnie kiedy nauczyciele-wychowawcy sami popełniają błędy językowe zamiast dawać przykład i używać poprawnej polszczyzny – mówią rodzice.

 

Język to nie tylko narzędzie komunikacji i klucz otwierający drzwi do edukacji i rozwoju. To także silny instrument ochrony dziedzictwa, zarówno materialnego, jak i niematerialnego. Wszelkie działania podejmowane dla promocji i upowszechniania języków służą nie tylko ochronie różnorodności językowej i edukacji w tej dziedzinie, ale także budowaniu świadomości bogactwa różnorodności kulturowej świata oraz potrzeby solidarności opartej na zrozumieniu, tolerancji i dialogu.

 

Połowa spośród języków, którymi mówi się na świecie, jest zagrożonych wyginięciem. Językoznawcy nie są optymistami. Czarny scenariusz przewiduje, że do końca XXI wieku przetrwa zaledwie jedna dziesiąta z obecnie używanych języków. Optymiści szacują, że pod koniec obecnego stulecia będzie w użyciu jeszcze połowa z nich…" tekst Małgorzata Lewicka Kyc 

 

Należy ratować nie tylko sam język ale również DIALEKTY I GWARĘ POLSKĄ. Szczególnią uwagę zwracamy na dialekt Podlaski. To  odmiana polskiej i białoruskiej mowy, trudna do zrozumienia dla mieszczucha ze środkowej Polski. Ma jednak w sobie coś wyjątkowego, co udziela się słuchaczowi. To śpiewność słów i specyficzne akcentowanie wyrazów.

Więcej na ten temat na stronie Uniwersytetu Warszawskiego: LINK DO ARTYKUŁU

zd1