INSTRUKCJE

Nasza sąsiadka Wala jest dostępna pod numerem – +48506240179. To ona będzie czekała na Państwa i przekaże klucze.

Proszę na godzinę przed przyjazdem zadzwonić do niej i potwierdzić czas dojazdu.

KOMINEK

Szanowni Państwo w celu zapewnienia Wam jak największego komfortu oraz bezpieczeństwa proszę zapoznać się z instrukcją obsługi systemu ogrzewania naszego domu.

 1. Cięgło szybra spalin
 2. Zamek drzwi
 3. Szyber powietrza zasilającego palenisko
 4. Regulator ilości powietrza zewnętrznego

Rozpalanie kominka

 • W celu rozpalenia należy posłużyć się rozpałką w postaci stałej. W żadnym wypadku nie należy używać jakiejkolwiek rozpałki w płynie może ona spowodować wybuch przewodu kominowego lub pożar.
 • Poza rozpałką można umieścić na palenisku drobne drewno rozpałkowe w ilości kilku sztuk oraz jeden do dwóch kawałków drewna.
 • W trakcie rozpalanie cięgło 1 powinno być wyciągnięte maksymalnie z obudowy kominka, natomiast szyber powietrza zasilającego 3 powinien być przesunięty maksymalnie w prawo dając tym samym możliwość dotarcia maksymalnej ilości powietrza.

Utrzymanie temperatury oraz płomienia

 • Po rozpaleniu się drewna silnym wysokim płomieniem należy wsunąć do oporu cięgło 1, oraz przesunąć szyber powietrza 3 w lewo tak aby pozostawić szczelinę doprowadzającą powietrze o szerokości ok. 1 cm.
 • Otworzyć drzwi zamkiem 2 można po uprzednim wyciągnięciu cięgła 1.
 • UWAGA w żadnym wypadku nie należy dokładać drewna tak aby ilość jednocześnie palących polan przekraczała 3 sztuki. Optymalnie należy utrzymywać ilość 1 lub 2 sztuki a wielkość mocy grzania regulować szybrem powietrza 3.
 • Po dołożeniu drewna według ilości podanych wyżej należy wsunąć maksymalnie cięgło 1.
 • Nasz dom jest podłączony do systemu powiadamiania o przekroczeniu temperatur maksymalnych oraz zbyt wysokiej ilości dymu (system przeciwpożarowy). Przekroczenie wartości maksymalnych (26 stC) może spowodować alarm i reakcję straży pożarnej.
 • System grzejników elektrycznych stanowi wsparcie dla pracy kominka, który jest głównym źródłem energii cieplnej domu. Grzejniki zarówno na parterze jak i na piętrze są ustawione na zapewnienie komfortowej temperatury 21 stC. W trakcie normalnej pracy kominka grzejniki na piętrze nie włączają się, ponieważ system nawiewu ciepłego powietrza utrzymuje wysoką temperaturę pomieszczeń. W celu zapewnienia bezpieczeństwa instalacji elektrycznej prosimy o nie włączanie wszystkich grzejników jednocześnie, zarówno przy rozgrzewaniu domu jak i w trakcie normalnej eksploatacji.

Wygaszenie kominka

 • W celu wygaszenia paleniska należy wyciągnąć maksymalnie cięgło 1, oraz przesunąć maksymalnie w prawo szyber powietrza 3.
 • Wyjęcie i opróżnienie popielnika możliwe jest tylko w przypadku otwarcia drzwi.

OBSŁUGA SAUNY

 • W celu włączenia sauny proszę wcisnąć przycisk POWER
 • W celu ustawienia pożądanej temperatury proszę posłużyć się przyciskiem SET TEMPERATURE i ustawić ją dzięki przyciskom + i
 • W celu ustawienia czasu pracy sauny proszę posłużyć się przyciskiem + i  TIME
 • Po osiągnięciu zadanego czasu pracy sauna wyłączy się automatycznie
 • Po użyciu sauny proszę wyłączyć urządzenie przyciskiem POWER. Dodatkowo proszę wyłączyć oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne przyciskiem o symbolu żarówki.

Dobre rady

 • Gorący prysznic przed wejściem do sauny sprzyja lepszemu poceniu się
 • Zawsze wypij większą ilość płynów przed wejściem do sauny w celu lepszego zbalansowaniu ilości elektrolitów w organizmie
 • Jeśli zrobi Ci się za duszno, natychmiast otwórz drzwi sauny

Bezpieczeństwo

 • Nigdy nie umieszczaj ręcznika oraz innych materiałów łatwopalnych bezpośrednio przy promiennikach!  Może to spowodować pożar.
 • Nigdy nie dopuszczaj do bezpośredniego kontaktu promienników z wodą. Sauna pracuje w technologii podczerwieni. Kontakt z wilgocią elementów grzejnych może spowodować ich uszkodzenie lub porażenie prądem.
 • Nie zbliżaj i nie wkładaj do wnętrza promienników żadnych elementów metalowych. Mogą one spowodować porażenie prądem.
 • Nie dotykaj oświetlenia sauny w czasie jej pracy. Żarówki mają bardzo wysoką temperaturę i mogą spowodować ciężkie oparzenia.
 • Nigdy nie używaj sauny nawet pod niewielkim wpływem alkoholu.
 • Nie umieszczaj w saunie zwierząt
 • W saunie korzystaj z własnego ręcznika. Proszę nie siadaj bezpośrednio na deskach siedziska bez ręcznika i zwróć uwagę na jego ułożenie z daleka od promienników.
 • Przekroczenie 40 minut pobytu w saunie może bardzo niekorzystnie wpłynąć na twoje serce
 • Osoby mające jakiekolwiek przeciwskazania medyczne w żadnym wypadku nie powinny korzystać z sauny.
 • Dzieci poniżej 6 roku życia mogą korzystać z sauny wyłącznie pod opieką dorosłych
 • Proszę nie przebywać w saunie po jej wyłączeniu.
 • Korzystanie z sauny jest na wyłączną Państwa odpowiedzialność.