Regulamin

REGULAMIN

Drodzy Goście

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu.

Jesteśmy przekonani, że dzięki niemu Wasz pobyt będzie bezpieczny i pozbawiony wszelkich niedogodności i problemów.

Życzymy udanego wypoczynku.

1

Właścicielem domy Wiejska Zagroda Podlasie są Marlena i Robert Kościółek. Nasz dom znajduje się w miejscowości Mikłaszewo pod numerem 40.

2

Zasady zakwaterowania, płatności, obowiązujących godzin zameldowania i wymeldowania opisane są w cenniku zamieszczonym na stronie internetowej – www.podlasie.ynox.plCennik

3

Nasi goście korzystający z domu zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz przepisów przeciwpożarowych i ogólnych przepisów BHP.

4

Nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające z nie przestrzegania niniejszego regulaminu instrukcji obsługi elementów wyposażenia obiektu.

5

Nie ponosimy odpowiedzialności za mienie naszych gości przechowywane lub użytkowane w trakcie pobytu.

6

Goście ponoszą odpowiedzialność za umyślne zniszczenia powstałe w trakcie wynajmu.

7

Pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzęta ponoszą ich właściciele lub osoby pod których opieką pozostają one w trakcie pobytu.

8

Osoby dokonujące rezerwacji nie mogą udostępniać domu osobom trzecim. Dom może być zamieszkany tylko przez osoby zgłoszone w rezerwacji.

9

Ze względu na drewnianą konstrukcję domu należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej zawartej w instrukcji umieszczonej w sieni obok gaśnicy. Nie należy pozostawiać bez nadzoru otwartego ognia. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi kominka a w szczególności nie pozostawiać go w trakcie pracy z otwartymi drzwiami. Maksymalna ilość szczap drewna spalanych w kominku nie powinna przekraczać trzech sztuk. Przed zakwaterowaniem należy zapoznać się z miejscem umieszczenia gaśnicy oraz instrukcją jej obsługi.

10

Palenie ogniska jest dozwolone tylko i wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym w czasie bezwietrznej pogody. Do palenia ogniska jest przeznaczone specjalne przygotowane i oznaczone drewno.

11

Grila nie należy pozostawiać go bez nadzoru w trakcie użytkowania a po użyciu należy go wygasi

12

W pomieszczeniach domu obowiązuje całkowity zakaz palenia.

13

Korzystanie z placu zabaw dozwolone jest przez dzieci tylko i wyłącznie pod opieką i stałym nadzorem osób dorosłych. Całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci korzystających z infrastruktury placu zabaw ponoszą ich opiekunowie.

14

Zabronione jest jakiekolwiek napraw, modyfikacji, regulacji sprzętu lub urządzeń będących na wyposażeniu domu.

15

Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprzewidziane niedogodności będące wynikiem spadku ciśnienia wody lub zaniku napięcia.

16

Wszelkie usterki zauważone w trakcie pobytu muszą być zgłaszane bezpośrednio do właścicieli domu lub osób ich reprezentujących.

17

Przebywając w domu prosimy używać miękkiego obuwia.

Integralną częścią Regulaminu Domu Wiejska Zagroda Podlasie są następujące załączniki:

Załącznik nr.1 Regulamin korzystania z basenu

Załącznik nr.2 Regulamin korzystania z sauny

Załącznik nr.3 Regulamin korzystania z kominka

Załącznik nr.1 REGULAMIN KORZYSTANIA Z BASENU

Każda osoba korzystająca z basenu jest zobowiązana do zapoznania

się i przestrzegania niniejszego regulaminu

1

Basen oddany jest do użytku w sposób ciągły w trakcie całego pobytu w obiekcie.

2

Właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody zdrowotne jak i materialne wynikające z nieprawidłowego użytkowania basenu.

3

Osoby przebywające w obiekcie korzystają z basenu wyłącznie na własne ryzyko.

4

Dzieci do lat 7 mogą wchodzić na teren basenu tylko w towarzystwie pełnoletniego opiekuna.

5

Osoby niepełnosprawne powinny korzystać z basenu wraz z opiekunem.

6

Z basenu nie mogą korzystać:

a. osoby, których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.

b. osoby z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry.

c. osoby chore na katar i inne choroby zakaźne.

d. osoby nietrzeźwe.

e. osoby, których stan wskazuje na użycie środków odurzających lub narkotyków.

7

Obowiązującym strojem na basenie jest kostium kąpielowy.

8

Dzieci do lat 2 mogą przebywać w wodzie wyłącznie w specjalnych pieluchomajtkach.

9

Na terenie basenu kategorycznie zabrania się:

a. powodowania sytuacji, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu

innych osób.

b. biegania po terenie basenu.

c. używania sprzętu z elementami szklanymi oraz szamponów

w szklanych butelkach.

d. posiadania w wodzie ostrych przedmiotów (zegarków,

bransoletek i innej biżuterii).

e. spożywania pokarmów i żucia gumy na niecce basenu.

f. palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz zażywania środków

odurzających.

g. wykonywania skoków do wody z brzegów basenu.

h. nurkowania.

i. wprowadzania psów, kotów i innych zwierząt.

10

Zabrania się również pozostawiania bez nadzoru i opieki dzieci nieumiejących pływać.

11

Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego

korzystania z basenu, wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pomieszczeń lub urządzeń, odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice.

Regulamin opracowano na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów

z dnia 6.05.1997 w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa

osób przebywających w górach, pływających, kapiących się

i uprawiających sporty wodne. (Dz. U. Nr. 57 z 7.06.1997).

Bardzo prosimy o:

Przestrzeganie powyższego regulaminu.

Nie wnoszenie do basenu piachu i innych zanieczyszczeń.

Umyciu stóp przed wejściem do basenu.

Nie kąpanie psów.

Zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci.

Unikniemy w ten sposób trudnych sytuacji a basen posłuży dłużej Państwu oraz kolejnym gościom.


Załącznik nr.2 Regulamin korzystania z sauny

Obsługa sauny

W celu włączenia sauny proszę wcisnąć przycisk POWER

W celu ustawienia pożądanej temperatury proszę posłużyć się przyciskiem SET TEMPERATURE i ustawić ją dzięki przyciskom + i

W celu ustawienia czasu pracy sauny proszę posłużyć się przyciskiem + i TIME

Po osiągnięciu zadanego czasu pracy sauna wyłączy się automatycznie

Po użyciu sauny proszę wyłączyć urządzenie przyciskiem POWER. Dodatkowo proszę wyłączyć oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne przyciskiem o symbolu żarówki.

Dobre rady

Gorący prysznic przed wejściem do sauny sprzyja lepszemu poceniu się

Zawsze wypij większą ilość płynów przed wejściem do sauny w celu lepszego zbalansowaniu ilości elektrolitów w organizmie

Jeśli zrobi Ci się za duszno, natychmiast otwórz drzwi sauny

Bezpieczeństwo

Nigdy nie umieszczaj ręcznika oraz innych materiałów łatwopalnych bezpośrednio przy promiennikach! Może to spowodować pożar.

Nigdy nie dopuszczaj do bezpośredniego kontaktu promienników z wodą. Sauna pracuje w technologii podczerwieni. Kontakt z wilgocią elementów grzejnych może spowodować ich uszkodzenie lub porażenie prądem.

Nie zbliżaj i nie wkładaj do wnętrza promienników żadnych elementów metalowych. Mogą one spowodować porażenie prądem.

Nie dotykaj oświetlenia sauny w czasie jej pracy. Żarówki mają bardzo wysoką temperaturę i mogą spowodować ciężkie oparzenia.

Nigdy nie używaj sauny nawet pod niewielkim wpływem alkoholu.

Nie umieszczaj w saunie zwierząt

W saunie korzystaj z własnego ręcznika. Proszę nie siadaj bezpośrednio na deskach siedziska bez ręcznika i zwróć uwagę na jego ułożenie z daleka od promienników.

Przekroczenie 40 minut pobytu w saunie może bardzo niekorzystnie wpłynąć na twoje serce

Osoby mające jakiekolwiek przeciwskazania medyczne w żadnym wypadku nie powinny korzystać z sauny.

Dzieci poniżej 6 roku życia mogą korzystać z sauny wyłącznie pod opieką dorosłych

Proszę nie przebywać w saunie po jej wyłączeniu.

Korzystanie z sauny jest na wyłączną Państwa odpowiedzialność.

Załącznik nr.3 Regulamin korzystania z kominka

Szanowni Państwo w celu zapewnienia Wam jak największego komfortu oraz bezpieczeństwa proszę zapoznać się z instrukcją obsługi systemu ogrzewania naszego domu.

Rozpalanie kominka

W celu rozpalenia należy posłużyć się rozpałką w postaci stałej. W żadnym wypadku nie należy używać jakiejkolwiek rozpałki w płynie może ona spowodować wybuch przewodu kominowego lub pożar.

Poza rozpałką można umieścić na palenisku drobne drewno rozpałkowe w ilości kilku sztuk oraz jeden do dwóch kawałków drewna.

Rozpalanie kominka powinno przebiegać w sposób naturalny i nie wymuszony. Wkład jest wyregulowany w sposób który gwarantuje łatwy proces rozpalania oraz utrzymania optymalnej temperatury i szybkości spalania drewna

UWAGA w żadnym wypadku nie należy dokładać drewna tak aby ilość jednocześnie palących polan przekraczała 3 sztuki. Optymalnie należy utrzymywać ilość 1 lub 2 sztuki. Zainstalowany system samoregulacji ciągu samoistnie ustawi optymalne warunki spalania drewna.

Nasz dom jest podłączony do systemu powiadamiania o przekroczeniu temperatur maksymalnych oraz zbyt wysokiej ilości dymu (system przeciwpożarowy). Przekroczenie wartości maksymalnych (26 stC) może spowodować alarm i reakcję straży pożarnej.

System grzejników elektrycznych stanowi wsparcie dla pracy kominka, który jest głównym źródłem energii cieplnej domu. Grzejniki zarówno na parterze jak i na piętrze są ustawione na zapewnienie komfortowej temperatury 21 stC. W trakcie normalnej pracy kominka grzejniki na piętrze nie włączają się, ponieważ system nawiewu ciepłego powietrza utrzymuje wysoką temperaturę pomieszczeń. W celu zapewnienia bezpieczeństwa instalacji elektrycznej prosimy o nie włączanie wszystkich grzejników jednocześnie, zarówno przy rozgrzewaniu domu jak i w trakcie normalnej eksploatacji.

Wygaszenie kominka

W celu wygaszenia paleniska należy pozostawić go bez dokładania drewna przy szczelnie zamkniętych drzwiach zamykających wkład.

Wyjęcie i opróżnienie popielnika możliwe jest tylko w przypadku otwarcia drzwi przy całkowicie wygaszonym palenisku.

Prosimy o zapoznanie się również z instrukcjami zawartymi poniżej.


UWAGA

Dokonanie wpłaty potwierdzającej dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu pobytu.

Regulamin został zatwierdzony przez właścicieli i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019